Algemene Voorwaarden (Algemene Voorwaarden)

Begrippen

 1. Virtualoffice24.: gevestigd te Woerden , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69689318. Het pand staande en gelegen te Woerden aan het Trasmolenlaan 12 (3447 GZ) is vrij van hypotheek.Virtualoffice24 verleent huurder toestemming het adres Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden te gebruiken als zakelijk post- /kantooradres. Hierbij zit inbegrepen het recht op het gebruik van foto’s voor commerciële doeleinden (o.a. website).
 2. Klant: De natuurlijke persoon/eenmanszaak of rechtspersoon waarmee Virtualoffice24. een schriftelijke of mondelinge overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze natuurlijke persoon of rechtspersoon aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.
 3. Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de Zakenadres pakketten 3, 6, 12 of 24 maanden en de optie om tegen vergoeding gebruik van de flexplekken vergaderruimtes/werkruimtes.( zie onze webshop)

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Virtualoffice24. ook handelend onder de naam Virtualoffice24.nl.
 2. Virtualoffice24.nl is een zakenadres/huurkantoor formule van Virtualoffice24. en geeft de Klant het recht de accommodatie op parttimebasis als kantoor tegen een vergoeding te gebruiken op basis van beschikbaarheid. De kosten hiervan zijn nader overeen te komen.( zie webshop)
 3. Gebruik van het kantoor voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan.
 4. De geldigheidsduur van de met u aangegane Overeenkomst is gelijk aan de daarin vastgelegde periode.
 5. De Klant machtigt de Virtualoffice24. poststukken aan te nemen, alle risico en bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.
 6. Aangetekende post kan niet door ons worden aangenomen( of U bent bij ons op 1 van de flexplekken in het virtual office kantoor). Reclame wordt niet doorgestuurd. Pakketten kan eventueel wel worden aangenomen en doorgestuurd tegen extra tarief.(zie webshop)
 7. Virtualoffice24. ontvangt en sorteert de post van de Klant en stuurt het één keer per maand, rond de 1e van elke maand, in een gesloten envelop naar een adres welke de Klant opgeeft (dit zit bij de prijs inbegrepen).Er zijn ook pakketten in de webshop met wekelijks post verzending. De afmeting van deze envelop met post is maximaal 380 mm x 265 mm x 32 mm en mag maximaal 2 kg wegen. Indien de post meer post weegt dan 2 kg of groter is dan 380 mm x 265 mm x 32 mm, wordt het een pakket verzending en dient de Klant € 14,95 exclusief BTW te betalen per pakket. Alle betalingen dienen per ommegaande betaald te worden via de webshop via de betalingspartner Mollie.
 8. De Klant kan optioneel haar post vaker dan één keer per maand laten doorsturen. De kosten hiervan bedragen € 9,95 exclusief BTW per envelop van maximaal 2 kg en met de maximale afmetingen van 380 mm x 265 mm x 32 mm. Of in de webshop een pakket te nemen incl. wekelijks post verzending.
 9. De kosten van de zakenadres pakketten bedragen: 3 maanden € 119,85 exclusief BTW (€ 39,95 exclusief BTW per maand), 6 maanden € 143,70 exclusief BTW (€ 23,95 exclusief BTW per maand), 12 maanden € 239,40 (€ 19,95 exclusief BTW per maand), 24 maanden € 454,80 exclusief BTW (€ 18,95 exclusief BTW per maand).Dit zijn de standaard pakket voor 1 bv. Op de site staan meer pakketten voor holding+1+2+3 werk bv’s. Zie webshop

Aanmelding/aanmeldingskosten

 1. Aanmelding geschiedt door middel van de registratie procedure.
 2. De registratie procedure houdt in:
  * dat een inschrijving van de Kamer van Koophandel dient te worden overlegd, indien aanwezig.
  * dat een kopie van een legitimatiebewijs overlegd dient te worden.
  * Inschrijf- of aansluitkosten voldaan zijn.

Levering/Betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.
 2. Alle betalingen dienen per ommegaande betaald te worden via de webshop op www.virtualoffice24.nl rechtstreeks via de betalingspartner Mollie.
 3. Virtualoffice24. stuurt minimaal 21 dagen voor einde van de overeenkomst een e-mail voor verlenging. Voor verlenging dient de Klant de volgende periode vooruit te betalen voor het einde van de eerdere overeenkomst. Kunnen ook altijd overleggen om de juiste link te sturen voor betaling.

Duur en beëindiging/Privacy statement

 1. De overeenkomst tussen Virtualoffice24. en de Klant wordt afgesloten door het voltooien van de registratie procedure waarbij de klant aangeeft deze algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen Virtualoffice24. en de Klant wordt aangegaan voor een periode van 3, 6, 12 of 24 kalendermaanden. Klant ontvangt minimaal 21 dagen voor het einde van
  de overeenkomst een e-mail voor verlenging. Voor verlenging dient de Klant de volgende periode vooruit te betalen voor het einde van de eerdere overeenkomst.
 3. Opzegging dient schriftelijk/mail plaats te vinden.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is de Klant er verantwoordelijk voor alle partijen op de hoogte te stellen van de adreswijziging. De klant zal zorgdragen voor wijziging bij kvk naar nieuw adres. Post die na beëindiging van de overeenkomst naar Virtualoffice24. wordt gezonden, kan op aanvraag en betaling nog worden doorgestuurd. . Klanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun adres bij Virtualoffice24. geregistreerd staat en na beëindiging van de overeenkomst niet meer bij Virtualoffice24. geregistreerd staat.